Responsive image

Siruri de caractere

Un șir de caractere este o succesiune de caractere cuprinsă între două ghilimele care poate să conțină orice caractere: litere mari și mici, caractere speciale ('#', '%',etc.) și delimitatori (virgula, punctul, etc) .


Introducere in sirurile de caractere

Lecţii:

Introducere in sirurile de caractere

Lecţii: