Responsive image
Meniu
Toate soluțiile
Soluţii trimise de tine
Compilator online
Ajutor

Text

Adăugată de :
sorynsoo
Sursă :
OLI2012 Brasov
Autor :
-
Grupă :
Medie
Punctaj :
0 pc

Restricţii

Citire / Scriere :
stdin, stdout
Limită timp :
1000 ms
Limită memorie :
16384 kbytes

Mihai şi Radu sunt prieteni buni, ei işi trimit frecvent mesaje. Ana, sora lui Mihai este tare curioasă şi incearcă sa le citească mesajele. Pentru ca mesajele lor sa ramană private ei s-au gândit la un mod de a cripta mesajele construind următoarele reguli:

Regula 1:     Elimină din mesaj caracterele nealfabetice şi transformă literele mici in litere mari.

Regula 2:  înlocuieşte fiecare literă din mesaj cu litera situată in alfabet cu s poziţii după ea (1<=s<=25); alfabetul este considerat circular, adică dupa Z urmează din nou A.

Regula 3: Şirul rezultat este impărţit in segmente de câte m litere, fiecare segment fiind inversat; dacă lungimea şirului nu este divizibilă cu m, atunci ultimul segment va fi format din k

De exemplu, să considerăm mesajul:    Ne vedem la ora 5 la Universitate.
1. Eliminare                                        NEVEDEMLAORALAUNIVERSITATE
2. înlocuire pentru s=2                          PGXGFGONCQTCNCWPKXGTUKVCVG
3. Inversare pentru m=4                        GXGPNOGFCTQCPWCNTGXKCVKUGV 
Ana fiind curioasă, de fiecare dată "trage cu ochiul" când Mihai scrie mesaje reuşind să reţină câte un cuvânt din mesajul necriptat.

 

Cerinţa
Scrieţi un program care să determine valorile s si m, cunoscând mesajul criptat şi cuvântul necriptat aflat de Ana.

 

Date de intrare

Fişierul de intrare  conţine pe prima linie un număr natural n reprezentând numărul de caractere din textul criptat. Următoarele linii conţin textul criptat,câte 10 grupe de câte 5 caractere pe o linie (grupele situate pe aceeaşi linie fiind separate prin cate un singur spatiu). Ultima grupă ar putea conţine mai putin de 5 caractere (daca n nu este divizibil cu 5). Ultima linie ar putea conţine mai puţin de 10 grupe. Ultima linie din fişier conţine cuvântul necriptat.

 

Date de ieşire
Fişierul de ieşire  va conţine o singură linie pe care vor fi scrise două numere naturale seprate prin spatiu s şi m (cu semnificaţia din enunţ).

 

Restricţii
20 <= n <= 500
1 <= s <= 25
5 <= m <= 20
4 <= lungimea cuvântului necriptat <= 20

Dacă există mai multe solutii, se alege soluţia pentru care s este minim.
Dacă există mai multe soluţii cu s minim, se alege soluţia cu m minim.
Pentru datele de test există întotdeauna soluţie


Trimite o solutie

Format: cpp şi c

Selectează runda

Trebuie să fii logat pentru a trimite surse


Indicații rezolvare

Siruri de caractere


Comentarii

Adauga un comentariu: Click !