Responsive image
Meniu
Toate soluțiile
Soluţii trimise de tine
Compilator online
Ajutor

Simetric

Adăugată de :
sorynsoo
Sursă :
ONI2010
Autor :
-
Grupă :
Mică
Punctaj :
0 pc

Restricţii

Citire / Scriere :
stdin, stdout
Limită timp :
350 ms
Limită memorie :
2048 kbytes

O matrice pătratică A care are P linii şi P coloane este simetrică dacă şi numai dacă pentru orice indici i şi j între 1 şi P avem că Ai,j = Aj,i. Astfel, matricea din figura 1 este simetrică, iar cea din figura 2 nu este, deoarece există cel puţin o pereche de indici (de exemplu i = 2 şi j = 3), pentru care Ai,j este diferit de Aj,i.

Pentru o matrice dată cu M linii şi N coloane, definim submatricea de vârfuri(l1,c1) şi (l2,c2), cu                     1 ≤ l1 ≤ l2 ≤ M şi 1 ≤ c1 ≤ c2 ≤ N, ca fiind tabloul format din toate elementele de coordonate i şi j astfel încât l1 ≤ i ≤ l2 şi c1 ≤ j ≤ c2.

 

Cerinţă

Se dă o matrice cu M linii şi N coloane în care toate elementele sunt numere naturale. Fie L latura maximă a unei submatrici simetrice din această matrice. Pentru fiecare dimensiune i între 1 si L să se determine câte submatrici simetrice şi cu latura i ale matricii date există.

 

Date de intrare

Prima linie a fişierului conţine numerele M şi N, separate de exact un spaţiu, reprezentând numărul de linii, şi respectiv de coloane, ale matricii care se citeşte. Fiecare din următoarele M linii conţine câte N numere naturale, despărţite de exact un spaţiu, reprezentând elementele matricii.

 

Date de ieşire

Fişierul de ieşire conţine exact L linii, unde L este latura maximă a unei submatrici simetrice din matricea considerată. Linia i conţine numărul de submatrici simetrice de latură i.

 

Restricţii şi precizări

        2 ≤ M, N ≤ 400

        Elementele matricii sunt numere naturale cuprinse între 1 şi 30000

 

Exemplu

  Date intrare 

  Date iesire

  Explicaţii

  4 5

  5 1 3 6 9

  1 6 2 8 9

  3 2 7 5 1

  9 8 5 3 8

  20

  3

  2

  Există 20 de submatrici simetrice de latură 1 (fiecare   celulă este considerată submatrice), 3 submatrici simetrice de latură 2 şi 2 de latură 3. Submatricile simetrice de latură 3 sunt:

  5 1 3     6 2 8         

  1 6 2     2 7 5

  3 2 7     8 5 3


Trimite o solutie

Format: cpp şi c

Selectează runda

Trebuie să fii logat pentru a trimite surse


Indicații rezolvare

Nu există indicații de rezolvareComentarii

Adauga un comentariu: Click !