Responsive image
Meniu
Toate soluțiile
Soluţii trimise de tine
Compilator online
Ajutor

Insule

Adăugată de :
sorynsoo
Sursă :
OJI2009
Autor :
-
Grupă :
Medie
Punctaj :
0 pc

Restricţii

Citire / Scriere :
stdin, stdout
Limită timp :
300 ms
Limită memorie :
2048 kbytes

Arhipelagul RGB este format din insule care aparţin ţărilor R, G şi B. Putem reprezenta harta arhipelagului ca o matrice cu n linii şi m coloane cu elemente din mulţimea {0, 1, 2, 3}. Un element egal cu 0 reprezintă o zonă acoperită de apă; un element egal cu 1 reprezintă o zonă de pământ aparţinând unei insule din ţara R, iar un element egal cu 2 reprezintă o zonă de pământ aparţinând unei insule din ţara G, iar un element egal cu 3 reprezintă o zonă de pământ aparţinând unei insule din ţara B.

Se consideră că două elemente ale matricei sunt vecine dacă ele au aceeaşi valoare şi fie sunt consecutive pe linie, fie sunt consecutive pe coloană. Două elemente aparţin aceleiaşi insule dacă ele sunt vecine sau dacă se poate ajunge de la un element la celălalt pe un drum de-a lungul căruia oricare două elemente consecutive sunt vecine.

Pentru a încuraja relaţiile de colaborare dintre ţările R şi G, se doreşte construirea unui pod care să unească o insulă aparţinând ţării R de o insulă aparţinând ţării G. Podul trebuie să respecte următoarele condiţii:

  • să înceapă pe o zonă cu apă consecutivă pe linie sau coloană cu o zonă aparţinând ţării R;

  • să se termine pe o zonă cu apă consecutivă pe linie sau coloană cu o zonă aparţinând ţării G;

  • să traverseze numai zone acoperite cu apă;

  • oricare două elemente consecutive ale podului trebuie să fie vecine;

  • lungimea podului să fie minimă (lungimea podului este egală cu numărul de elemente traversate de pod).

 

Cerinţă

Dată fiind harta arhipelagului să se determine câte insule aparţin fiecărei ţări, precum şi lungimea minimă a unui pod care să satisfacă condiţiile din enunt.

 

Date de intrare

Fişierul de intrare conţine pe prima linie numerele naturale n şi m, separate prin spaţiu. Pe următoarele n linii este descrisă harta arhipelagului. Pe fiecare dintre aceste n linii sunt scrise câte m valori din mulţimea {0, 1, 2, 3}; valorile nu sunt separate prin spaţii.

 

Date de ieşire

Fişierul de ieşire va conţine o singură linie pe care vor fi scrise patru numere naturale separate prin spaţii NR NG NB Lg, unde NR reprezintă numărul de insule aparţinând ţării R, NG numărul de insule aparţinând ţării G, NB numărul de insule aparţinând ţării B, iar Lg lungimea minimă a podului.

 

Restricţii şi precizări

1 < n, m ≤ 100

Se garantează că pe hartă există cel puţin un element 1, un element 2 şi un element 0.

Se acordă 40% din punctaj pentru determinarea corectă a numărului de insule din fiecare ţară; se acordă punctaj integral pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor.

Începutul şi sfârşitul podului pot să coincidă.

Pentru datele de test există întotdeauna soluţie.

 

Exemplu

  Date de intrare 

  Date de iesire 

  Explicaţie

  6 7

  1000320

  0110313

  3333000

  2033000

  2203011

  2000010

  4 2 3 4

  Ţara R are 4 insule, ţara G are 2 insule, iar ţara B are 3 insule.

  Lungimea minimă a unui pod care poate fi construit este 4; de exemplu, podul traversează celulele (6,5), (6,4), (6,3), (6,2).


Trimite o solutie

Format: cpp şi c

Selectează runda

Trebuie să fii logat pentru a trimite surse


Indicații rezolvare

Lee


Comentarii

Adauga un comentariu: Click !