Responsive image
Meniu
Toate soluțiile
Soluţii trimise de tine
Compilator online
Ajutor

Flori2

Adăugată de :
sorynsoo
Sursă :
OJI2006
Autor :
Cristina Bohm
Grupă :
Mică
Punctaj :
0 pc

Restricţii

Citire / Scriere :
stdin, stdout
Limită timp :
100 ms
Limită memorie :
2048 kbytes

Fetiţele din grupa mare de la grădiniţă culeg flori şi vor să împletească coroniţe pentru festivitatea de premiere. În grădină sunt mai multe tipuri de flori. Fiecare dintre cele n fetiţe culege un buchet având acelaşi număr de flori, însă nu neapărat de acelaşi tip. Pentru a împleti coroniţele fetiţele se împart în grupe. O fetiţă se poate ataşa unui grup numai dacă are cel puţin o floare de acelaşi tip cu cel puţin o altă fetiţă din grupul respectiv.

 

Cerinţă

Fiind dat un număr natural n reprezentând numărul fetiţelor şi numărul natural k reprezentând numărul de flori dintr-un buchet, să se determine grupele care se formează.

 

Date de intrare

Fişierul de intrare conţine pe prima linie, separate printr-un spaţiu, numerele naturale n şi k, reprezentând numărul de fetiţe şi respectiv numărul de flori din fiecare buchet. Fiecare dintre următoarele n linii conţine, pentru fiecare fetiţă, câte k valori separate prin câte un spaţiu reprezentând tipurile de flori culese.

 

Date de ieşire

Fişierul de ieşire va conţine pe fiecare linie câte o grupă formată din numerele de ordine ale fetiţelor separate prin câte un spaţiu, în ordine crescătoare, ca în exemplu.

 

Restricţii şi precizări

  • 1<=n<=150
  • 1<=k<=100
  • Tipul unei flori este un număr întreg din intervalul [0,100].
  • Într-o grupă numerele de ordine ale fetiţelor trebuie date în ordine strict crescătoare.
  • În fişierul de ieşire grupele vor fi afişate în ordinea crescătoare a numărului de ordine al primei fetiţe din grupă.

 

Exemplu :

 

  Date de intrare

  Date de iesire

  Explicaţii

  5 4

  1 2 3 4

  5 6 9 6

  1 1 1 1

  2 4 4 3

  7 7 7 7

  1 3 4

  2

  5

 

  Fetiţele 1 şi 3 au cules amândouă flori de tipul 1, iar fetiţele   1 şi 4 au cules amândouă flori de tipurile 2,3 şi 4, deci toate   cele trei fetiţe (1, 3, 4) se vor afla în aceiaşi grupă. Fetiţele   2 şi 5 vor forma fiecare câte o grupă deoarece nu au cules     flori de acelaşi tip cu nici una dintre celelalte fetiţe.       


Trimite o solutie

Format: cpp şi c

Selectează runda

Trebuie să fii logat pentru a trimite surse


Indicații rezolvare

Nu există indicații de rezolvareComentarii

Adauga un comentariu: Click !