Responsive image
Meniu
Toate soluțiile
Soluţii trimise de tine
Compilator online
Ajutor

Cern

Adăugată de :
sorynsoo
Sursă :
ONI2010
Autor :
-
Grupă :
Mică
Punctaj :
0 pc

Restricţii

Citire / Scriere :
stdin, stdout
Limită timp :
100 ms
Limită memorie :
2048 kbytes

„CERN este un acronim folosit pentru a desemna Laboratorul European pentru Fizica Particulelor Elementare. Acronimul s-a păstrat de la vechea denumire în limba franceză, şi anume Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Acesta este cel mai mare laborator de cercetare a particulelor elementare din lume, situat în suburbia nord-vestică a Genevei, chiar pe graniţa dintre Elveţia şi Franţa. Funcţia primară a complexului CERN este de a furniza acceleratoare de particule elementare şi alte tipuri de infrastructuri necesare fizicii particulelor de energii înalte.”

Acceleratorul de particule CERN este dispus sub forma a 3 cercuri cu aceeaşi rază, tangente exterioare două câte două, numerotate pe figură cu 1, 2, 3. Traiectoria unei particule elementare porneşte din unul din punctele marcate pe figură cu A, B, C, D, E, F şi se deplasează cu viteză constantă de 10/unitatea de timp numai pe circumferinţa cercurilor. La trecerea printr-un punct de tangenţă dintre două cercuri particula îşi schimbă atât sensul de deplasare, cât şi cercul pe care se deplasează. Astfel, dacă sensul de deplasare a fost la un moment dat trigonometric, la trecerea printr-un punct de tangenţă devine invers trigonometric şi dacă sensul de deplasare a fost invers trigonometric, la trecerea printr-un punct de tangenţă devine trigonometric.

 

Cerinţă

 

Ştiindcă cercurile ce formează acceleratorul sunt marcate din grad în grad începând cu 00, în sens trigonometric (aşa cum se indică în figura alăturată), să se scrie un program, care, cunoscând punctul iniţial şi sensul de deplasare al unei particule, să determine poziţia particulei în accelerator după un număr dat de unităţi de timp.

 

 

 

Date de intrare

Prima linie a fişierului de intrare conţine un caracter p ce indică punctul de plecare al particulei.

A doua linie a fişierului de intrare conţine două numere întregi şi t, separate printr-un spaţiu, ce indică sensul de deplasare (1 pentru sens trigonometric şi -1 pentru sens invers trigonometric), respectiv numărul de unităţi de timp cât durează deplasarea.

 

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului de ieşire  se vor scrie două numere naturale g şi c, separate printr-un spaţiu, ce reprezintă numărul de grade, în sens trigonometric, respectiv cercul, corespunzătoare poziţiei finale unde se va găsi particula după trecerea celor t unităţi de timp.

 

Restricţii şi precizări

  • p apartine multimii  {’A’,’B’,’C’,’D’,’E’,’F’}
  • s apartine multimii {-1, 1}
  • 0 ≤ t ≤ 1.000.000.000
  • 0 ≤ g ≤ 359
  • c apartine multimii {1, 2, 3}
  • pentru toate seturile de date de intrare, poziţia finală a particulei nu coincide cu unul dintre punctele de tangenţă dintre cercuri.

 

Exemplu

  Date intrare

  Date iesire

  Explicaţii

  A

  1 320

  200 3

  Particula pleacă din punctul  A  în sens trigonometric şi are traseul :

  •           1800 pe cercul 1 în sens trigonometric
  •           600  pe cercul 2 în sens invers trigonometric
  •           800  pe cercul 3  în sens trigonometric

  Poziţia finală este la 2000  pe cercul 3

 


Trimite o solutie

Format: cpp şi c

Selectează runda

Trebuie să fii logat pentru a trimite surse


Indicații rezolvare

Geometrie


Comentarii

Adauga un comentariu: Click !